ITAA-lid worden: een inleiding

Vaak wordt gezegd dat de keuze voor een bepaald beroep al op de schoolbanken gedaan wordt. De realiteit leert ons echter dat de eerste stappen richting het ITAA pas worden gezet nadat men eerst heel wat professionele waters doorzwommen heeft. Met deze ontwikkeling wil het ITAA rekening houden als het gaat om toegang krijgen tot het beroep. Het mag zeker niet de bedoeling zijn om iemand vast te binden aan één bepaalde keuze.

Tegelijk wil het ITAA garanderen dat de titel “gecertificeerd” enkel gedragen wordt door een persoon die “in staat is die [beroeps-]activiteiten met inachtneming van het wettelijk, reglementair en normatief kader uit te oefenen”. Het is niet voor niets dat het bekwaamheidsexamen “… een ondervraging [omvat] over de praktijk van het beroep, de opdrachten, de verantwoordelijkheid, de normen, de beroepsmaturiteit, de deontologie van het beroep en de antiwitwaswetgeving.”
Daarom zijn er voor het verwerven van een ITAA-hoedanigheid twee cruciale fases: het behalen van een bepaald diploma en het afleggen van een bekwaamheidsexamen.

Het verloop tussen die twee fases mag dan wel wat variaties hebben, uiteindelijk gaat het om het verwerven van een goede startpositie om in fine te landen op de ondernemingsrechtbank of bij de voorzitter van het ITAA om de eed: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk en ik zweer de opdrachten die mij worden toevertrouwd in eer en geweten te vervullen.” af te leggen.

Onze brochure bevat meer info over de verschillende toegangstrajecten, en de diploma’s die toegang geven tot het beroep van (gecertificeerd) accountant en/of belastingadviseur.

Welke diploma’s geven toegang tot ITAA ?