Missie en visie

Missie

Het ITAA zorgt ervoor dat zijn leden de vaardigheden, kennis, ethiek en invloed hebben om bij te dragen tot succesvolle ondernemingen en een duurzame economie. Wij verbinden onze leden met de ondernemers, de overheden en de samenleving. We verstevigen hun onderling vertrouwen en vertegenwoordigen hun respectievelijke belangen.


Visie

Onze ambitie tegen 2023 is dat al onze stakeholders (leden, ondernemers , overheden en onderwijs) het ITAA erkennen als onbetwistbare vertegenwoordiger van alle accountants en belastingadviseurs.
Deze ambitie vertaalt zich concreet in vier doelstellingen:

  • In 2023 zal elke ondernemer systematisch een van onze leden raadplegen voor alle onderwerpen die betrekking hebben tot accountancy en fiscaliteit. Als externe raadgever of werknemer zal ons lid de bevoorrechte partner zijn van zijn cliënt of werkgever.
  • In 2023 zal elke overheid systematisch het ITAA raadplegen voor elk project met betrekking tot accountancy en fiscaliteit.
  • In 2023 zal de aantrekkingskracht voor het beroep aanzienlijk verbeterd zijn en zal zich vertalen in een toename van de jaarlijkse inschrijvingen voor de stage.
  • Tegen 2023 zal de tevredenheid van de leden (NPS) jaarlijks toenemen met betrekking tot zowel kwaliteit als doeltreffendheid, representativiteit en toegevoegde waarde van de diensten van het ITAA.