Missie

Missie

Het ITAA zorgt ervoor dat zijn leden de vaardigheden, kennis, ethiek en invloed hebben om bij te dragen tot succesvolle ondernemingen en een duurzame economie. Wij verbinden onze leden met de ondernemers, de overheden en de samenleving. We verstevigen hun onderling vertrouwen en vertegenwoordigen hun respectievelijke belangen.