Hoe word ik geregistreerd opleider?

Waarom registreren als opleider?

Als een niet-erkende vormingsoperator beroep doet op een geregistreerd opleider wordt de vormingsactiviteit vlot erkend en hoeft dit ook geen 2 maanden vooraf aangevraagd worden.
De registratie als opleider is voor een periode van 3 jaar en is gratis.

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen registreren als opleider?

  • De opleider is een natuurlijke persoon
  • De opleider heeft gedurende de afgelopen 3 jaar minstens 12 keer gesproken in een door het Instituut erkende vormingsactiviteit met betrekking tot de relevante vakgebieden (min. van één uur/vorming)
  • Van die min. 12 vormingen, werden er minstens 4 per kalenderjaar gegeven.

Raadpleeg de Norm permanente vorming voor meer informatie. 
Hebt u nog vragen? Contacteer ons via seminars@itaa.be.

Hoe registreren als opleider?

Stap 1: Heeft u nog geen account, maak deze dan eerst aan op het platform permanente vorming. Klik hiervoor ‘ik wil me registreren als Opleider’ aan en vul de gevraagde gegevens in.
Stap 2: U ontvangt een mail ter activatie van uw account.
Stap 3: Eenmaal ingelogd, klik op ‘Erkenning aanvragen’. U kan nogmaals de voorwaarden doornemen, klik dan op ‘Start aanvraag’.
Stap 4: Laad volgende documenten op om de erkenningsaanvraag te vervolledigen:

  1. Een CV
  2. Een lijst met de erkende vormingen (min. 12) van de afgelopen 3 jaar waarbij u als spreker optrad. Geef hierbij, per kalenderjaar, voor elk van deze erkende vormingen zowel de titel, de organisator, de datum, de duur, als de relevante vakgebieden op.

Stap 5: U kan nu uw aanvraag indienen. Het Instituut zal u binnen de 2 maanden haar beslissing meedelen.

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt identificatiegegevens, professionele gegevens, vormings- en opleidingsgegeven, en financiële gegevens om het vormingsplatform te kunnen aanbieden aan zijn leden. Deze gegevens zullen verwerkt worden in het kader van zijn wettelijke verplichting voor wat betreft de ITAA-leden of de impliciete toestemming, die u geeft door zich in te schrijven op dit platform als vormingsoperator of opleider. Het ITAA verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken noodzakelijk om permanente vorming te kunnen geven en hierbij zijn wettelijke opdrachten te volbrengen (art.6.1.a,c GDPR). Het ITAA zal voldoende technische en organisatorische maatregelen nemen, zodat uw persoonsgegevens maximaal worden beschermd. De bewaartermijn van de gegevens varieert tussen de drie jaar en tien jaar afhankelijk van uw rol (ITAA-beroepsbeoefenaar, Vormingsoperator, Opleider).

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons privacy beleid van het vormingsplatform consulteren op het vormingsplatform of contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.