Zoek een accountant of belastingadviseur

In de kijker

Publieke bevraging van de economische beroepen in kader van de belastingaangiften

De FOD Financiën organiseert op vraag van de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een enquête voor fiscaal raadgevers en andere cijferberoepers over verschillende aspecten van de aangifteketen.

Klik voor meer info.

Jaarverslag permanente vorming 2021: indienen via het nieuw platform permanente vorming

Het moment is aangebroken om uw jaarverslag permanente vorming even na te kijken in het nieuwe elektronisch platform permanente vorming via het ITAA-portaal. Is alles correct en volledig, hebt u een voldoend aantal uren?

Klik voor meer info.

Controleactie bezoldigingen
van bedrijfsleiders

Uit controles door de FOD Financiën blijkt dat sommige ondernemingen geen of te weinig bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders.

Klik voor meer info.

Wat doet het ITAA?

Gebouw ITAA

De taken van het ITAA zijn heel divers. In de eerste plaats behartigt het Instituut de belangen van zijn leden en stagiairs.

De beroepen van accountant en belastingadviseur zijn wettelijk gereglementeerd. Dat betekent dat al wie het beroep wil uitoefenen, moet worden ingeschreven in het openbaar register. Het ITAA heeft als taak om dat register te beheren en toe te zien op de toegang tot het beroep door regelmatig toelatingsexamens en bekwaamheidsexamens te organiseren. Tussen beide examens door, volgt het ITAA ook het traject van elk stagiair-accountant of stagiair-belastingadviseur op.

Lees meer …

Accountant of belastingadviseur worden?

Carrièremogelijkheden

De (intern) gecertificeerde accountant of (intern) gecertificeerde belastingadviseur is de bevoorrechte raadgever van de zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepsbeoefenaars en beoefent aldus een beroep rijk aan menselijke en professionele contacten.

Traject

Om de hoedanigheid van (intern) gecertificeerd accountant of (intern) gecertificeerd belastingadviseur te verkrijgen, moet men houder zijn van een bij wet erkend diploma en de drie jaar durende stage bij het Instituut met succes doorlopen.

Stage

Tijdens de stage maakt de stagiair kennis met alle facetten van het beroep en de deontologie. Onder begeleiding van een stagemeester wordt hij of zij gevormd tot een volwaardige (intern) gecertificeerd accountant of (intern) gecertificeerd belastingadviseur .

Ons beroep in cijfers

0
Beroepsbeoefenaars waarvan 3,848 stagiairs
0
Erkende vennootschappen
0
Kantoormedewerkers

Hoe kunnen we deze website verbeteren?

Beantwoord onderstaande vragen en help ons een betere site voor u te maken.