Zoek een accountant of belastingadviseur

In de kijker

Herinnering: u kan zich nog inschrijven voor de Voorbereidende vorming op de kwaliteitstoetsing

De kwaliteitstoetsing is vandaag van toepassing op de gecertificeerde beroepsbeoefenaars. Vanaf oktober 2024 geldt dat ook voor de niet-gecertificeerde beroepsbeoefenaars. Dit jaar kunnen we deze vorming opnieuw fysiek organiseren op het Instituut. Maar we blijven deze uiteraard ook via live webinar aanbieden. Aan u de keuze.

Schrijf je nu nog in

Voormalige BIBF- en IAB-platformen 

permanente vorming sluiten definitief af op 1 juni 2022

Tot nu toe bleven de voormalige platformen permanente vorming van het BIBF en van het IAB nog steeds toegankelijk ter consultatie van de gevolgde uren t.e.m. 2020. Deze voormalige platformen zullen met ingang van 1 juni 2022 volledig afgesloten worden waardoor u niet langer de lijst van de ingediende vormingsuren zal kunnen zien.

Klik voor meer info.

Opleidingen, roadshows, algemene vergadering… Wanneer vinden de afspraken met jouw Instituut plaats?

De komende maanden organiseren we een aantal afspraken met onze leden en stagiairs. Voor elk van deze evenementen kunnen jullie je nog steeds inschrijven. 

Schrijf je nog snel in via het ITAA-portaal

ITAA rekruteert

Geïnteresseerd in een boeiende job ten bate van 15.500 accountants en tax advisors? 
Ook jij kan mee aan boord komen!

Wat doet het ITAA?

Gebouw ITAA

De taken van het ITAA zijn heel divers. In de eerste plaats behartigt het Instituut de belangen van zijn leden en stagiairs.

De beroepen van accountant en belastingadviseur zijn wettelijk gereglementeerd. Dat betekent dat al wie het beroep wil uitoefenen, moet worden ingeschreven in het openbaar register. Het ITAA heeft als taak om dat register te beheren en toe te zien op de toegang tot het beroep door regelmatig toelatingsexamens en bekwaamheidsexamens te organiseren. Tussen beide examens door, volgt het ITAA ook het traject van elk stagiair-accountant of stagiair-belastingadviseur op.

Lees meer …

Accountant of belastingadviseur worden?

Carrièremogelijkheden

De (intern) gecertificeerde accountant of (intern) gecertificeerde belastingadviseur is de bevoorrechte raadgever van de zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepsbeoefenaars en beoefent aldus een beroep rijk aan menselijke en professionele contacten.

Traject

Om de hoedanigheid van (intern) gecertificeerd accountant of (intern) gecertificeerd belastingadviseur te verkrijgen, moet men houder zijn van een bij wet erkend diploma en de drie jaar durende stage bij het Instituut met succes doorlopen.

Stage

Tijdens de stage maakt de stagiair kennis met alle facetten van het beroep en de deontologie. Onder begeleiding van een stagemeester wordt hij of zij gevormd tot een volwaardige (intern) gecertificeerd accountant of (intern) gecertificeerd belastingadviseur .

Ons beroep in cijfers

0
Beroepsbeoefenaars waarvan 4,199 stagiairs
0
Erkende vennootschappen
0
Kantoormedewerkers