Zoek een accountant of belastingadviseur

In de kijker

HOGENT, UGent, Arteveldehogeschool en ITAA slaan de handen in elkaar met nieuw postgraduaat Gecertificeerd Accountant

Bij de start van het academiejaar 2022-23 start ook de nieuwe postgraduaat Gecertificeerd Accountant. HOGENT, UGent en Artveldehogeschool gingen hiervoor een unieke samenwerking aan en sloten een partnerschap af met het ITAA. Daarnaast sloot HOGENT tevens een partnerschap af met het ITAA voor de bachelor na bachelor Toegepaste Fiscaliteit. Deze partnerschappen zorgen ervoor dat studenten die gecertificeerd accountant of belastingadviseur willen worden minder examens bij het ITAA moeten afleggen in de loop van hun stage.

Meer info

Minister Van Peteghem en ITAA bereiken akkoord over verankering deadlines belastingaangifte in wet

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en ITAA, de beroepsvereniging van belastingadviseurs en accountants, ondertekenden een engagementsverklaring met betrekking tot de aangiftetermijnen.

Meer info

Slapeloze nachten, burn-outs… De indieningsdatum van 30 september baart ons veel zorgen!

Na heel wat onderhandelingsrondes zijn we op een punt gekomen waar het ITAA géén toegevingen meer kan doen (o.a. over de werking van e-services en bereikbaarheid van ambtenaren). We verwachten voor het uitvoerend comité van morgen 13/09 een definitieve positie van de minister over een mogelijk akkoord.

Mocht een akkoord toch uitblijven, dan zal het ITAA andere paden dan de onderhandelingsweg moeten bewandelen. We mogen de vele gezinnen van medewerkers in onze sector die kreunen onder de druk niet in de steek laten. Dit moet morgen stoppen en mag de volgende jaren nooit meer gebeuren!

Ga naar het artikel

ITAA rekruteert

Geïnteresseerd in een boeiende job ten bate van 15.500 accountants en tax advisors? 
Ook jij kan mee aan boord komen!

Wat doet het ITAA?

Gebouw ITAA

De taken van het ITAA zijn heel divers. In de eerste plaats behartigt het Instituut de belangen van zijn leden en stagiairs.

De beroepen van accountant en belastingadviseur zijn wettelijk gereglementeerd. Dat betekent dat al wie het beroep wil uitoefenen, moet worden ingeschreven in het openbaar register. Het ITAA heeft als taak om dat register te beheren en toe te zien op de toegang tot het beroep door regelmatig toelatingsexamens en bekwaamheidsexamens te organiseren. Tussen beide examens door, volgt het ITAA ook het traject van elk stagiair-accountant of stagiair-belastingadviseur op.

Lees meer …

Accountant of belastingadviseur worden?

Carrièremogelijkheden

De (intern) gecertificeerde accountant of (intern) gecertificeerde belastingadviseur is de bevoorrechte raadgever van de zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepsbeoefenaars en beoefent aldus een beroep rijk aan menselijke en professionele contacten.

Traject

Om de hoedanigheid van (intern) gecertificeerd accountant of (intern) gecertificeerd belastingadviseur te verkrijgen, moet men houder zijn van een bij wet erkend diploma en de drie jaar durende stage bij het Instituut met succes doorlopen.

Stage

Tijdens de stage maakt de stagiair kennis met alle facetten van het beroep en de deontologie. Onder begeleiding van een stagemeester wordt hij of zij gevormd tot een volwaardige (intern) gecertificeerd accountant of (intern) gecertificeerd belastingadviseur .

Ons beroep in cijfers

0
Beroepsbeoefenaars waarvan 4,199 stagiairs
0
Erkende vennootschappen
0
Kantoormedewerkers