Traject

Vereist diploma

Vrijstellingen mogelijk in functie van het diploma

Dossier indienen

Toelatingsexamen

Stage

Verloop van de stage
Zelfstandige: externe stagiair: eigen dossiers of van de stagemeester
Bediende/ambtenaar: interne stagiair: dossiers werkgever
Seminaries voor stagiairs volgen
Permanente vorming
Afsluiten stageovereenkomst met stagemeester
Bijhouden van stageactiviteiten in stagedagboek
Duur van de stage
Minimum 3 jaar
Maximum 8 jaar
(Inbegrepen het afleggen van het bekwaamheidsexamen)

Evaluatie via tussentijdse proeven

Bekwaamheidsexamen

Schriftelijke proef
Mondelinge proef

Erkenning – Eedaflegging

Inschrijving openbaar register