Verzekering collectieve polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid externe ITAA leden en stagiairs

Het is voor alle externe (zelfstandige) leden en stagiairs een wettelijke en deontologische verplichting om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. De beroepsbeoefenaar kan dit doen bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. 

Naar aanleiding van de fusie van het IAB en het BIBF tot het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants (IBA/ITAA) werd een nieuw verzekeringsprogramma uitgewerkt.

De verdediging van de belangen van onze leden indachtig, hebben we onze partnermakelaars MARSH en WILLEMOT gemandateerd om de markt te raadplegen en een collectieve polis te onderhandelen die de belangen van onze leden verenigt en een optimalisatie van de dekking, die voldoet aan hun behoeften, combineert met een concurrentiële tariefstructuur.

De nieuwe collectieve polis trad in werking op 31/12/2019. Deze polis garandeert de gelijkschakeling van de dekkingsvoorwaarden voor alle leden van ons nieuwe instituut.

Wat moet U concreet doen indien U als extern lid of stagiair wenst toe te treden tot deze collectieve polis?


Het beheer van deze collectieve polis, inclusief schadebeheer en premieafrekening, wordt vanaf heden verdeeld over 2 makelaars:

Voor de Nederlandstalige leden en stagiairs: Willemot NV, Coupure rechts 228 te 9000 Gent aangesteld als makelaar – itaa@willemot.be

Tel: 09 265 08 14 – Telefonisch bereikbaar van 9u-17u

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal het Instituut uw gegevens niet overmaken aan de makelaars. Wij nodigen u dan ook uit om deze makelaars zelf actief te benaderen.

Om toe te treden tot de nieuwe collectieve polis dient u het toetredingsformulier te downloaden op de site van Willemot . U dient dit toetredingsformulier in te vullen en ondertekend terug te mailen naar ITAA@willemot.be

De makelaar zal U een premie-invordering overmaken en na betaling tevens een verzekeringsattest versturen.

Alle informatie betreffende deze nieuwe polis vindt U via deze link. Een samenvatting van de dekkingen, de vrijstelling en de premieberekening vindt U hier terug

Wie contacteren ingeval van een schadegeval?

ITAA leden kunnen voor een schadegeval contact opnemen met :

De Heer Marc De Bruyne van de dienst schade.

E-mailadres: schade@willemot.be

Telefoonnummer: 09/265.08.14

Bijzonderheden

  • Dit programma staat uiteraard open voor alle leden en stagiairs van het ITAA (behalve voor beroepsbeoefenaars van de groepen PWC, KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu, BDO International, Paardekoper & Hofmann en Ernst & Young).

De aansluiting tot deze nieuwe collectieve polis geeft u ook recht op gunstige voorwaarden van de aanverwante dekkingen (Cyber, R.C. Beheerders, Alle Risico’s Fiduciaire , enz..).Alle nuttige informatie hierover is ook te vinden op de website van onze partnermakelaar WILLEMOT: www.ITAAwillemot1841.be.