Hoe eenmalig activiteit laten erkennen?

Waarom eenmalig activiteit laten erkennen?

Organiseert u slechts eenmalig of zeer sporadisch een vormingsactiviteit voor accountants en belastingadviseurs? U kan uw vormingsactiviteit apart laten erkennen zodat deze ook in aanmerking komt voor uren permanente vorming zoals voorzien in de ITAA-regelgeving.

Doet u een beroep op een geregistreerd opleider, dan wordt uw activiteit quasi-automatisch als erkend beschouwd. De termijn voor het indienen van een aanvraag wordt bovendien ingekort tot min. 1 week voor de activiteit plaatsvindt i.p.v. 2 maanden.

Plant u om meer dan 3 vormingsactiviteiten over de komende 3 jaar te organiseren voor deze doelgroep, dan overweegt u misschien beter om toch een erkenningsaanvraag als vormingsoperator in te dienen.

Meer informatie?

Raadpleeg de Norm permanente vorming
(Bijlage 1, punt 4). 

Nog vragen?

Raadpleeg ook de FAQ’s voor de vormingsoperatoren of contacteer ons (seminars@itaa.be). 

Erkenning aanvragen voor vormingsactiviteit

Stap 1: Heeft u nog geen account, maak deze dan eerst aan op het platform permanente vorming. Klik hiervoor ‘ik wil me registreren als Vormingsoperator’ aan en vul de gevraagde gegevens in.
Stap 2: U ontvangt een mail ter activatie van uw account.
Stap 3: Eenmaal ingelogd, klik op ‘Activiteit toevoegen’.
Stap 4: Maak 111 euro dossierkosten over op BE32 3631 0718 1202, met als mededeling: ‘ERKENNINGSAANVRAAG VORMINGSACTIVITEIT’ en laad het betalingsbewijs op in het systeem (zonder kan je niet naar de volgende stap).
Stap 5: Vul de nodige gegevens in voor de te erkennen activiteit. Opgelet, doet u geen beroep op een Geregistreerd opleider, dan dient u de erkenningsaanvraag voor de activiteit minstens 2 maanden vooraf in te dienen.
Stap 6: U dient een aantal documenten op te laden om de erkenningsaanvraag te vervolledigen:

  1. het programma en inhoud van de vorming
  2. een beschrijving van de organisatie van de vorming (bijvoorbeeld de materiële middelen, de werking van de inschrijvingen, de aflevering van attesten, de evaluatie van de vormingen);
  3. het model van het aanwezigheidsattest;

Duid daarnaast ook aan dat u verklaart akkoord te gaan met de controle van het Instituut en op verzoek het cursusmateriaal zal overmaken (punt 7, bijlage 1 aan de Norm permanente vorming).
Stap 7: Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de ITAA Raad. Uiterlijk 15d voor het plaatsvinden van de activiteit zal u de beslissing omtrent uw erkenningsaanvraag ontvangen.

Opgelet, doet u beroep op een Geregistreerd opleider, dan wordt uw activiteit als erkend beschouwd (voor zover deze een relevant vakgebied betreft).

Handige tools bij gebruik van het platform permanente vorming

Registreren van aanwezigheden op vormingsactiviteiten
Als niet-erkende vormingsoperator kan u in het platform rechtstreeks de attesteringen voor de ITAA-leden doen. Dit is zeker een onderscheidende dienstverlening naar de deelnemers toe aangezien zij dan niet zelf de goedkeuring voor de vorming dienen aan te vragen. Een papieren attest is dan niet langer noodzakelijk. De vorming komt automatisch in hun elektronisch jaarverslag permanente vorming.

In het platform is daarvoor een template bestand (CSV formaat) beschikbaar. U kan daartoe een CSV-bestand opladen met de volgende gegevens:

  1. ITAA-lidnummer
  2. Aantal uren gevolgd door het ITAA-lid
  3. Type categorie van de vorming (A of B)

Het kan handiger zijn om de attesteringen van uw activiteiten eerst in te geven in een excel bestand met de juiste formattering en dit dan op te laden in het CSV-bestand

Hebt u nog vragen? Raadpleeg ook de FAQ’s

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt identificatiegegevens, professionele gegevens, vormings- en opleidingsgegeven, en financiële gegevens om het vormingsplatform te kunnen aanbieden aan zijn leden. Deze gegevens zullen verwerkt worden in het kader van zijn wettelijke verplichting voor wat betreft de ITAA-leden of de impliciete toestemming, die u geeft door zich in te schrijven op dit platform als vormingsoperator of opleider. Het ITAA verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken noodzakelijk om permanente vorming te kunnen geven en hierbij zijn wettelijke opdrachten te volbrengen (art.6.1.a,c GDPR). Het ITAA zal voldoende technische en organisatorische maatregelen nemen, zodat uw persoonsgegevens maximaal worden beschermd. De bewaartermijn van de gegevens varieert tussen de drie jaar en tien jaar afhankelijk van uw rol (ITAA-beroepsbeoefenaar, Vormingsoperator, Opleider).

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons privacy beleid van het vormingsplatform consulteren op het vormingsplatform of contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.