Instructievideo's

Leden en stagiairs

Ons nieuwe permanente vormingsplatform is opgesteld met het oog op de nodige toegankelijkheid voor alle leden. Toch kan het al eens gebeuren dat men iets niet weet te vinden. Geen nood. Het Instituut heeft een aantal video’s gemaakt waarin elke actie wordt toegelicht. Klik op de video’s voor meer uitleg. 

Vormingsoperatoren

Het platform is in die mate gemaakt dat ook de erkende vormingsoperatoren er in enkele eenvoudige kliks hun vormingen kunnen beheren. Vormingsactiviteiten in bulk opladen? Aanwezigheden registreren? Het Instituut legt aan de hand van enkele video’s uit hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

Leden en stagiairs: instructievideo's

Verslag permanente vorming invullen

Als lid of stagiair kunt u via het platform uw verslag permanente vorming invullen. In deze instructievideo leggen we uit welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Zoekfilter gebruiken

Als lid of stagiair kunt u via het platform de opleidingsplatform raadplegen. Zoekt u naar een specifieke vorming? Zoekt u alleen vormingen in uw buurt? Kijk hier hoe de zoekfilter kunt gebruiken.

Uw verslag PV raadplegen

Vormingsoperatoren kunnen weliswaar instaan voor de attestering van uw permanente vorming. Als lid of stagiair blijft u verantwoordelijk voor een correct verslag. In deze video leert u hoe u dit verslag permanente vorming kan raadplegen en up-to-date houden. 

Vormingsoperatoren: instructievideo's

1) Toegang tot platform permanente vorming

In deze instructievideo leggen we uit hoe u als vormingsoperator correct toegang heeft tot het platform permanente vorming.

2) Erkenning als vormingsoperator aanvragen

In deze instructievideo leggen we uit hoe u als vormingsoperator een aanvraag tot erkenning kan indienen in het platform permanente vorming

3) Vormingsactiviteiten – Invoer per vormingsactiviteit

In deze instructievideo leggen we uit hoe u als vormingsoperator vormingsactiviteiten handmatig kan invoeren in het platform permanente vorming

4) Vormingsactiviteiten in bulk opladen

In deze instructievideo leggen we uit hoe u als vormingsoperator vormingsactiviteiten in bulk kan opladen in het platform permanente vorming

5) Vormingsactiviteiten aanpassen/verwijderen

In deze instructievideo leggen we uit hoe u als vormingsoperator vormingsactiviteiten kan aanpassen en/of verwijderen in het platform permanente vorming

6) Opleiders toevoegen

In deze instructievideo leggen we uit hoe u als vormingsoperator de door u gekozen opleiders (uitgezonderd de door het ITAA-erkende geregistreerde opleiders) kan toevoegen in het platform permanente vorming – met eventuele aanpassingen

7) Aanwezigheden opladen

In deze instructievideo leggen we uit hoe u als vormingsoperator aanwezigheden kan opladen in het platform permanente vorming