Wat doet het ITAA?

IAB en BIBF worden ITAA

Het fusieproject tussen het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders-Fiscalisten (BIBF) dateert al van begin jaren 2000. Toen al leefde het idee dat een toenadering tussen beide Instituten het gewicht van de economische beroepen voor de Belgische economie zou vergroten.

Onlangs bekrachtigde de wet van 17 maart 2019 de fusie tussen de twee Instituten. Daarmee zag het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA) het levenslicht. Met het oog op de internationalisering van het beroep kunnen de belastingadviseurs de Engelstalige variant gebruiken – d.i. tax advisor (N.B.: de term accountant is al ontleend uit het Engels). Om diezelfde reden kan het nieuwe Instituut onder een Engelstalige benaming door het leven gaan: (Belgian) Institute for Tax advisors and Accountants (ITAA).

Opdrachten

De taken van het ITAA zijn heel divers. In de eerste plaats behartigt het Instituut de belangen van zijn leden en stagiairs.

De beroepen van accountant en belastingadviseur zijn wettelijk gereglementeerd. Dat betekent dat al wie het beroep wil uitoefenen, moet worden ingeschreven in het openbaar register. Het ITAA heeft als taak om dat register te beheren en toe te zien op de toegang tot het beroep door regelmatig toelatingsexamens en bekwaamheidsexamens te organiseren. Tussen beide examens door, volgt het ITAA ook het traject van elk stagiair-accountant of stagiair-belastingadviseur op.

Wettelijk gereglementeerde vrije beroepen hanteren strikte deontologische regels die belangrijk zijn met het oog hun maatschappelijke rol. Het ITAA ziet toe op de correcte naleving van deze regels door zijn leden en op de opvolging van de permanente vorming. Tot slot vaardigt het ITAA een aantal normen en aanbevelingen uit met het oog op de correcte beroepsuitoefening. De toepassing hiervan wordt, net als de toepassing van de deontologische regels, getoetst aan de hand van een kwaliteitstoetsing.


Belangrijk contactpunt

Het ITAA wil het belangrijkste contactpunt worden voor de ondernemers, studenten, docenten, andere vrije beroepers, socio-economische partners en de politici.

Het ITAA vertegenwoordigt meer dan 14.500 leden en stagiairs. Bovendien werken nog eens meer dan 20.000 bedienden via erkende kantoren binnen de accountancysector. Al deze werknemers werken direct of indirect voor meer dan 1 miljoen Belgische ondernemingen en zelfstandigen, waarvan het allergrootste deel kmo’s. Daarmee speelt het ITAA een niet te onderschatten rol voor de Belgische economie, maar ook op Europees en extra-Europees vlak.