Norm inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van een vennootschap