Opdrachtbrief

Alhoewel de verplichting om een opdrachtbrief met de cliënt af te sluiten al jaren bestaat, werd er slechts eind 2019 een Koninklijk besluit uitgevaardigd die de nadere regels bij het afsluiten van een opdrachtbrief nader bepaalt. Het Instituut kreeg van veel leden het signaal dat bepaalde voorschriften van dit koninklijk besluit niet altijd zo eenvoudig toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.

Met deze nota wil het Instituut een antwoord bieden op deze bekommernissen, door de leden informatie en tools aan te reiken die toelaten deze regelgeving op een correcte wijze na te leven op een wijze die te verzoenen valt met hun kantoororganisatie. De nota bevat informatie over de draagwijdte van deze wettelijke verplichting. Bovendien worden een aantal essentiële punten over de inhoud van de opdrachtbrief toegelicht. Ook de praktische issues met betrekking tot de ondertekening van de opdrachtbrief worden uitgeklaard.

Wat betreft de relaties met de cliënten, is de opdrachtbrief een onmisbaar instrument. Dat betekent weliswaar niet dat dit instrument een bijkomende last wordt voor de kantoren. Bij de opstelling van de nota zocht het Instituut dan ook naar een ideaal evenwicht tussen de wettelijke verplichting en de drang naar souplesse.