ITAA-leden

De leden en stagiairs die voor de fusie respectievelijk lid waren bij het BIBF en het IAB, behouden hun bevoegdheden.
Onderstaand schema licht dit in detail toe:
Vroegere titels IAB of BIBF
Erkend boekhouder (ex-BIBF)
Erkend boekhouder-fiscalist (ex-BIBF)
Accountant (ex-IAB)
Accountant, ingeschreven in de deellijst van de externe accountants (ex-IAB)
Belastingconsulent (ex-IAB)​
Belastingconsulent, ingeschreven in de deellijst van de externe belastingconsulenten (ex-IAB)
Accountant – Belastingconsulent (ex-IAB)
Accountant – Belastingconsulent, ingeschreven in de deellijst van de externe accountants en de deellijst van de externe belastingconsulenten (ex-IAB)
ITAA-titels
(Intern) Accountant
(Intern) Fiscaal accountant
Intern gecertificeerd accountant
Gecertificeerd accountant
Intern gecertificeerd belastingadviseur
Gecertificeerd belastingadviseur
Intern gecertificeerd (fiscaal) accountant OF intern gecertificeerd belastingadviseur
Gecertificeerd (fiscaal) accountant OF gecertificeerd belastingadviseur

Gecertificeerd of niet?

 
Elke accountant mag opdrachten uitvoeren die voorbehouden zijn door de wet van 17 maart 2019.
 
Daarbovenop kunnen gecertificeerde accountants ook opdrachten uitvoeren die leiden tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven, waaronder die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen enkel toevertrouwd zijn aan de externe accountants of bedrijfsrevisor.
 

Intern of extern?

 
Het ITAA overkoepelt zowel zogenaamd interne als externe leden. Externe leden mogen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep opdrachten uitvoeren voor derden, terwijl de zogenaamd interne leden zich uitsluitend toeleggen op opdrachten in naam van de entiteit waarvoor ze op grond van een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking werkzaam zijn.
 

Stagiairs?

 
Tot slot volgt het ITAA het traject van de stagiair gecertificeerd accountant of -gecertificeerd belastingadviseur op. Stagiair gecertificeerd belastingadviseurs mogen dezelfde taken en opdrachten uitvoeren voor derden. Stagiair gecertificeerd accountants mogen dezelfde taken en opdrachten uitvoeren voor derden, behalve de opdrachten die leiden tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven, waaronder alles wat door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitgezonderd wordt toevertrouwd aan de externe accountants of bedrijfsrevisoren (zijnde de zogenaamd bijzondere opdrachten).