eStox

Wat is eStox?

In mei 2019, kort na de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht, werd eStox gelanceerd, een elektronisch effectenregister dat samen met de Federatie van het Notariaat (Fednot) is ontwikkeld. Met eStox kunnen aandelen gemakkelijk worden gespecificeerd naar meervoudig stemrecht, zonder stemrecht of met een al dan niet preferent dividend.

Surf voor meer info naar www.estox.be.

Waarvoor dient eStox?

Voor ondernemingen is een effectenregister een onmisbaar instrument, zeker wanneer bestuurders of aandeelhouders worden bijeengeroepen. Dat gebeurt in de eerste plaats voor algemene vergaderingen, maar ook wanneer statuten worden gewijzigd of kapitaalverhogingen moeten worden doorgevoerd.

Link met UBO register?

Maar bovenal is eStox voor accountants en belastingadviseurs uitermate handig omdat de tool gekoppeld is aan het UBO-register. Wanneer de automatische verwerking aanstaat, worden alle wijzigingen van aandeelhouders met een UBO-verplichting direct geregistreerd in het UBO-register. Bovendien kan u de jaarlijkse herbevestiging ook via eStox regelen en geldt een UBO-inschrijving via de applicatie als bewijsstuk op zich.

Toegang voor alle leden

Alle leden van het ITAA hebben toegang tot eStox via het ITAA-portaal.

 • stap 1: meld u aan op het ITAA-portaal.
 • stap 2: gebruik uw e-mailadres, dat u hebt meegedeeld aan het Instituut en uw wachtwoord.
  Wachtwoord vergeten? Klik hier en vul uw e-mailadres in dat u hebt meegedeeld aan het Instituut.
  Er wordt u een e-mail gestuurd (kijk ook in uw ongewenste e-mails) met een voorlopig wachtwoord die u nadien zal moeten vervangen door een zelfgekozen wachtwoord.
 • stap 3: klik in uw portaal op de blok e-Stox
  • Interne en externe leden kunnen zowel in eigen naam inloggen als in naam van een kantoor dat lid is van het instituut. De hoofdcontactpersoon van een kantoor duidt via het portaal aan wie mag inloggen in naam van het kantoor.
  • Externe stagiairs kunnen inloggen in naam van hun BTW-nummer natuurlijke persoon of via een kantoor dat lid is van het instituut.
  • Interne stagiairs en medewerkers van het kantoor kunnen enkel inloggen in naam van een kantoor dat lid is van het instituut.
  • Let wel: De toegang via itsme is voorbehouden voor klanten en derde partijen. Zowel leden als medewerkers van kantoren die lid zijn van het Instituut dienen in te loggen via het ITAA-portaal.