Permanente vorming

Het ITAA heeft voor zijn leden een nieuwe Norm permanente vorming opgesteld, waarbij rekening werd gehouden met de good practices.

Bij de ontwikkeling van deze  norm werd rekening gehouden met de nieuwe evoluties in de samenleving, waaronder vormingen op afstand (webinars). Een evolutie die mede door corona is versneld.

Bovendien werd een moderne, efficiënte rapportingstool ontwikkeld die de rapportering door de leden tot een minimum zal herleiden en de erkenning van vormingsoperatoren en vormingsactiviteiten enorm zal vereenvoudigen.