Belastingadviseur worden

Carrièremogelijkheden

 

De (intern) gecertificeerde belastingadviseur is de bevoorrechte raadgever van de zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepsbeoefenaars en beoefent aldus een beroep rijk aan menselijke en professionele contacten.

Hij of zij werkt samen met andere vrije beroepen, de financiële- en verzekeringswereld en zal ook regelmatig contact hebben met lokale, regionale en federale administraties.

Traject

 
Om de hoedanigheid van (intern) gecertificeerde belastingadviseur te verkrijgen, moet men houder zijn van een bij wet erkend diploma en de drie jaar durende stage bij het Instituut met succes doorlopen. De inschrijvingsprocedure is heel eenvoudig. Klik hier voor het volledig traject.
 

Stage

 
Tijdens de stage maakt de stagiair kennis met alle facetten van het beroep en de deontologie. Onder begeleiding van een stagemeester wordt hij of zij gevormd tot een volwaardige (intern) gecertificeerde belastingadviseur. Na deze stage is de stagiair houder van de hoedanigheid van (intern) gecertificeerde belastingadviseur.