AANVRAAG VRIJSTELLING - INKORTEN STAGE OP BASIS VAN 7 JAAR BEROEPSERVARING - artikel 14 van de wet van 17 maart 2019

Ik vraag mijn inschrijving voor het examen van:

Gelieve de 11 cijfers na elkaar te plaatsen zonder spaties, punten of streepjes.

Professionele gegevens*

Vermeld hier het ondernemingsnummer of ITAA-inschrijvingsnummer van de desbetreffende rechtspersoon.
Ik voeg bij deze aanvraag:
Click or drag a file to this area to upload.
Upload hier het nodige document. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.

Click or drag a file to this area to upload.
Upload hier het nodige document. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Upload hier de nodige documenten. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.

Indien u het beroep van ITAA gecertificeerd accountant zal uitoefenen als zelfstandige:

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Upload hier de nodige documenten. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.

Na ontvangst van uw inschrijving zal u per mail een uitnodiging ontvangen tot betaling van de dossierkosten (269,00€).

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt bovenstaande gegevens om het dossier tot inschrijving op de ledenlijst stagiairs te kunnen onderzoeken en dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR) (art. 61 §1, 2° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019). Deze gegevens (identificatiegegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het inschrijvingsdossier dat vijf jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de maand volgend op de datum van de administratieve inschrijving.
Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.