Regelgeving

Het beroep van accountant of belastingadviseur is gereglementeerd door de wet van 17 maart 2019.
Deze wet wordt vervolgens aangevuld door enkele koninklijke besluiten. Dat is met name het geval voor de stage, de kwaliteitstoetsing, interne reglementen enz.

Het ITAA vaardigt enkele normen en aanbevelingen uit die bedoeld zijn voor de correcte uitoefening van het beroep. Enkele voorbeelden zijn de Norm inzake de permanente vorming of de gemeenschappelijke controlenorm.

Binnen het beroep gelden een aantal zeer strikte deontologische principes. De meeste regels hangen vast aan vier kernwoorden: onafhankelijkheid, waardigheid, rechtschapenheid of kiesheid. De principes worden vastgelegd bij KB, het ITAA bepaalt hoe deze worden vertaald in de praktijk.

Leden en stagiairs die de regels niet naleven, kunnen worden vervolgd door de Tuchtcommissie.