AANVRAAG TOT INSCHRIJVING VOOR HET TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE VAN GECERTIFICEERD ACCOUNTANT

Ik vraag mijn inschrijving voor het toelatingsexamen:

Gelieve de 11 cijfers na elkaar te plaatsen zonder spaties, punten of streepjes.

Professionele gegevens*

Ik voeg bij deze aanvraag:
Click or drag a file to this area to upload.
Upload hier het nodige document. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Upload hier de nodige documenten. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.

Click or drag a file to this area to upload.
Upload hier het ingevulde document. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Upload hier het ingevulde document. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.

Indien u het beroep van ITAA stagiair gecertificeerd accountant zal uitoefenen als zelfstandige:

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Upload hier de nodige documenten. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.

Na ontvangst van uw inschrijving zal u per mail een uitnodiging ontvangen tot betaling van de dossierkosten (165,00€) en deelnamekosten voor één examenmoment (54,00€).

* bij inschrijving op de lijst van stagiairs worden enkel en alleen de gegevens in cursief worden opgenomen in het openbaar register (art. 30 Wet 17 maart 2019).
** Wanneer deze stageovereenkomst niet werd bezorgd bij de aanvraag tot inschrijving, wordt ze aan de stagecommissie bezorgd vóór de aanvang van de stage.

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt bovenstaande gegevens om het dossier tot inschrijving op de ledenlijst stagiairs te kunnen onderzoeken en dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR) (art. 61 §1, 2° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019). Deze gegevens (identificatiegegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het inschrijvingsdossier dat vijf jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de maand volgend op de datum van de administratieve inschrijving.
Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.