ITAA en VLAIO komen werkwijze overeen voor aanvraag hinderpremie bij VLAIO

Beste confraters,

Hartelijk dank voor jullie steun!
Het is met veel genoegen dat we jullie kunnen informeren dat we erin geslaagd zijn, dankzij jullie massale steun, om in overleg met VLAIO een werkwijze op te stellen voor ondernemers die op geen enkele manier de mogelijkheid hebben om digitaal een aanvraag voor de hinderpremie in te dienen, noch om hun accountant hiervoor digitaal te mandateren via het Vlaams Toegangs- en Gebruikersbeheer.

Werkwijze in het kader van de aanvraag van de hinderpremie en de compensatiepremie
Wij willen allereerst Minister Crevits hartelijk danken voor haar tussenkomst in dit kader, waarbij ze duidelijk blijk gaf dat ze de problematiek ter harte neemt en waarbij ze haar steun gaf om, samen met VLAIO, op zoek te gaan naar een constructieve oplossing, die werkbaar is voor iedereen en rekening houdt met de praktijk.

Deze werkwijze bestaat erin dat de ondernemer of zijn accountant via e-mail de nodige gegevens van de ondernemer doorstuurt naar corona@vlaio.be.

Hierin wordt het ondernemingsnummer van de betreffende ondernemer vermeld en ook volgende gegevens:

  • een korte beschrijving van de activiteit (die moeten sluiten) van de onderneming.
  • facultatief: de website-url.
  • indien het een eenmanszaak betreft; bevestiging dat die in hoofdberoep wordt uitgeoefend, of in bijberoep met betaling van de sociale bijdrage zoals in hoofdberoep.
  • de normale openingsdagen en -uren van de zaak.
  • het rekeningnummer van de onderneming.
  • de contactgegevens (telefoon) van de accountant en van de ondernemer, mét vermelding wie er bij voorkeur gecontacteerd wordt.

Indien nodig zal het contactcenter van VLAIO telefonisch contact opnemen met de ondernemer of met de accountant om de gegevens van de ondernemer aan te vullen.

Wij willen de leden erop wijzen dat ook in het kader van de aanvraag van de hinderpremie of de compensatiepremie de wettelijke verplichting onverkort van toepassing is, dat de leden van het Instituut moeten beschikken over een gedagtekende en door de cliënt ondertekende opdrachtbrief die de uitvoering van elke opdracht voorafgaat!

Uniek mandaat voor de leden van het Instituut
Het Instituut heeft ook met Vlaio afgesproken om de vereenvoudiging van het verlenen van een mandaat aan de leden van het Instituut in het kader van de Vlaamse online toepassingen vooraan op de agenda te zetten na de coronacrisis. Wij zullen jullie ook van de evolutie van deze besprekingen uitgebreid op de hoogte houden.

Met confraternele groeten,