AANVRAAG TOEGANG BEKWAAMHEIDSEXAMEN - Art 53,2° KB Beroepsopleiding

Click or drag a file to this area to upload.
Upload hier het nodige document. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.
Ik wil een kopie van mijn ingevulde gegevens ontvangen op het volgende emailadres:

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt bovenstaande gegevens om het dossier tot inschrijving op de ledenlijst stagiairs te kunnen onderzoeken en dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR) (art. 61 §1, 2° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019). Deze gegevens (identificatiegegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het inschrijvingsdossier dat vijf jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de maand volgend op de datum van de administratieve inschrijving.
Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.