AANVRAAGFORMULIER TOT HERINSCHRIJVING ALS ZELFSTANDIGE BEROEPSBEOEFENAAR (EXTERN) IN HET OPENBAAR REGISTER

Ik wil heringeschreven worden als

* conform art. 20 Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
Gelieve een van de volgende vakjes aan te kruisen afhankelijk van uw hoedanigheid.

Persoonlijke gegevens

Uitoefening van het beroep

1. OP ZELFSTANDIGE BASIS (ALS NATUURLIJK PERSOON)
2. BINNEN EEN RECHTSPERSOON (ALS BESTUURDER / AANDEELHOUDER)
Gelieve benaming, adres en eventueel het ITAA-lidnummer van deze vennootschap te vermelden.
Indien van toepassing:

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is wettelijk verplicht. De keuze van de verzekeraar is vrij. De mogelijkheid bestaat om toe te treden tot de collectieve polis, onderschreven door het Instituut. Voor meer info: https://www.itaa.be/ Opteert u voor een andere verzekeraar, dan dient deze verzekeraar te verklaren dat uw beroepsaansprakelijkheid en de daarmee samenhangende rechtsbijstand voor de activiteit van (fiscaal) accountant, gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur, als lid van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA) dekt en dat de verleende waarborgen en gedekte kapitalen van de afgesloten polis overeenstemmen met de waarborgen en kapitalen van de collectieve polis van het ITAA. Zonder dit attest kan u niet ingeschreven worden als zelfstandige beroepsbeoefenaar. https://www.itaa.be/ Opteert u voor een andere verzekeraar, dan dient deze verzekeraar te verklaren dat uw beroepsaansprakelijkheid en de daarmee samenhangende rechtsbijstand voor de activiteit van (fiscaal) accountant, gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur, als lid van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA) dekt en dat de verleende waarborgen en gedekte kapitalen van de afgesloten polis overeenstemmen met de waarborgen en kapitalen van de collectieve polis van het ITAA. Zonder dit attest kan u niet ingeschreven worden als zelfstandige beroepsbeoefenaar.

Maakt u deel uit van andere netwerken?

Volgende stukken moeten mede ingediend worden:

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt onderstaande gegevens om het dossier tot herinschrijving in het openbaar register te kunnen onderzoeken en verwerken; dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR) (art. 62 §1, 3° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019). Deze gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het ledendossier dat 10 jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de dag van uitschrijving.

De stukken die mede worden ingediend bij dit dossier (bewijs van verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, uittreksel strafregister) worden 6 maanden bewaard, te rekenen vanaf de dag van indiening van het dossier tot wijzing van de inschrijving in het openbaar register.

Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.