AANVRAAGFORMULIER TOT HERINSCHRIJVING ALS INTERN LID IN HET OPENBAAR REGISTER

Ik wil ingeschreven worden als*

* conform art. 20 Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
Gelieve een van de volgende vakjes aan te kruisen afhankelijk van uw hoedanigheid.

Persoonlijke gegevens

Volgende stukken moeten mede ingediend worden:

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt onderstaande gegevens om het dossier tot herinschrijving in het openbaar register te kunnen onderzoeken en verwerken; dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR) (art. 62 §1, 3° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019). Deze gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het ledendossier dat 10 jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de dag van uitschrijving.

De stukken die mede worden ingediend bij dit dossier (bewijs van tewerkstelling in dienstverband, uittreksel strafregister) worden 6 maanden bewaard, te rekenen vanaf de dag van indiening van het dossier tot herinschrijving in het openbaar register.

Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.