Aanvraag tot deelname aan de schriftelijke proef van het praktisch bekwaamheidsexamen - (fiscaal) accountant

Ik vraag mijn inschrijving voor het bekwaamheidsexamen van (fiscaal) accountant in het Nederlands.
Via mijn stage meen ik dat ik in hierna opgesomde vakdomeinen/examenmateries een beroepscompetentie en ervaring heb verworven tijdens het verloop van de stage die beantwoordt aan volgend niveau:quoteer uzelf per vakdomein en geef toelichting bij de aard van de verrichte prestaties in elke materie.

Privacyverklaring

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt bovenstaande gegevens om het dossier tot inschrijving op de ledenlijst stagiairs te kunnen onderzoeken en dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR) (art. 62 §1, 2° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019). Deze gegevens (identificatiegegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het inschrijvingsdossier dat vijf jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de maand volgend op de datum van de administratieve inschrijving.
Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.