Raadsbeslissingen 2022

06/12/2022

• Goedkeuring om de Algemene vergadering 2023 te organiseren in Square Brussels – Goldhall • Benoeming van twee vertegenwoordigers voor de Franstalige beroepsverenigingen in het kader van de Gentlemen’s agreement • Aanstellen van een advocaat in het kader van de procedure Grondwettelijk Hof tegen de Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het …

06/12/2022 Lees verder »

08/11/2022

Goedkeuring premievoorstel Goedkeuring aanstelling nieuwe ambassadeur Akkoord goodiebag Benoeming leden “Think Tank Maturiteit” Akkoord Actieplan Maturiteit Akkoord beslissing i.v.m. de stagiairs welke conform artikel 50 KB Beroepsopleiding niet 1 maal hebben deelgenomen aan het bekwaamheidsexamen in de jaren 2020-2021-2022 Akkoord beslissing i.v.m. de leden welke conform artikel 50 KB Beroepsopleiding niet 1 maal hebben deelgenomen …

08/11/2022 Lees verder »

04/10/2022

Goedkeuring protocol-akkoord onderwijsinstellingen: Vives Brugge Akkoord opzet overlegorgaan Goedkeuring adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing Ledenadministratie Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, … Aanvaarding ontslag lid van de Commissie AWW en als AWW-controleur Aanvaarding ontslag lid van de Cel begeleiding Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit Goedkeuring administratief document van de stagecommissie Akkoord met oprichting van think tank 'maturiteit'

06/09/2022

Bespreking/analyse resultaten 30.06.2022 en verglijk met budget Goedkeuring samenstelling leden cel BeExcellent Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit Beslissing rond de opvolgingsprocedure voor schrapping, intrekking hoedanigheid of weglating van het openbaar register en de mogelijke uitvoering in illegaliteit Goedkeuring administratief document van de stagecommissie Adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing Benoeming van leden binnen de Commissie AWW Ledenadministratie …

06/09/2022 Lees verder »

05/07/2022

Goedkeuring protocol scholen partnerschap, HOGENT, Ugent & Arteveldehogeschool, ESSF-ICHEC, HEHa-EPHEC-UCLouvain, HEFF-HELDB-EPFC Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit Goedkeuring administratief document van de stagecommissie Toevoeging van een aantal ambassadeurs aan de bestaande lijst Adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing Ledenadministratie Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, … Goedkeuring uniformiseren AWW-vragen in het kader van AWW-controles en kwaliteitstoetsingen Opleiding Gerechtsdeskundige: goedkeuring reglement, aanstelling …

05/07/2022 Lees verder »

07/06/2022

Goedkeuring administratief document stagiairs Adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing Ledenadministratie Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, … Akkoord rond procedure voor hernieuwing erkenning vormingsoperatoren Commissie antiwitwas, voorstel verklaring op eer ‘geen dossiers’ Benoeming van nieuwe leden in de Cel fiscaliteit en Accountancy Benoeming van een gebruikerswerkgroep voor eStox Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit

03/05/2022

Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit Goedkeuring van eerste protocolakkoord met Hogeschool (HOGent) Goedkeuring van de organisatie van een groot centraal ITAA-evenement in het najaar van 2022 Deelname aan een dag rond de belastingaangifte (PB) in samenwerking met VTM Goedkeuring administratief document stagiairs Benoeming van leden in de cel MIB Benoeming van de leden binnen …

03/05/2022 Lees verder »

29/03/2022

Adviezen commissie kwaliteitstoetsing Terechtwijzing van twee leden omwille van tekortkoming op vlak van permanente vorming Ledenadministratie Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, … Goedkeuring administratief document stagiairs Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit

08/03/2022

Goedkeuring van de jaarrekening 2021 Goedkeuring van de aanpassing van de waarderingsregels Goedkeuring van de begroting 2022 en akkoord met voorlegging aan de algemene vergadering Goedkeuring van bod voor verkoop gebouw Legrandlaan Bepaling van verloop van de algemene vergadering Goedkeuring van het jaarverslag 2021 Adviezen commissie kwaliteitstoetsing Ledenadministratie Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, … Goedkeuring administratief document …

08/03/2022 Lees verder »

01/02/2022

Organisatie Algemene vergadering 2022 retroplanning – beslissing hybride organisatie (indien mogelijk) Goedkeuring teksten effectennorm na akkoord van Raad IBR en advies HREB Goedkeuring overgemaakt advies inzake 'klokkenluiders' Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit Goedkeuring administratief document stagiairs Adviezen commissie kwaliteitstoetsing Aanvaarding van het voorstel van terechtwijzing van 3 leden vanuit de commissie kwaliteitstoetsing voor het …

01/02/2022 Lees verder »