Category: Raadsbeslissingen 2022

03/05/2022

Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit Goedkeuring van eerste protocolakkoord met Hogeschool (HOGent) Goedkeuring van de organisatie van een groot centraal ITAA-evenement in het najaar van 2022 Deelname aan een dag rond de belastingaangifte (PB) in samenwerking met VTM Goedkeuring administratief document stagiairs Benoeming van leden in de cel MIB Benoeming van de leden binnen …

03/05/2022 Lees verder »

29/03/2022

Adviezen commissie kwaliteitstoetsing Terechtwijzing van twee leden omwille van tekortkoming op vlak van permanente vorming Ledenadministratie Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, … Goedkeuring administratief document stagiairs Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit

08/03/2022

Goedkeuring van de jaarrekening 2021 Goedkeuring van de aanpassing van de waarderingsregels Goedkeuring van de begroting 2022 en akkoord met voorlegging aan de algemene vergadering Goedkeuring van bod voor verkoop gebouw Legrandlaan Bepaling van verloop van de algemene vergadering Goedkeuring van het jaarverslag 2021 Adviezen commissie kwaliteitstoetsing Ledenadministratie Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, … Goedkeuring administratief document …

08/03/2022 Lees verder »

01/02/2022

Organisatie Algemene vergadering 2022 retroplanning – beslissing hybride organisatie (indien mogelijk) Goedkeuring teksten effectennorm na akkoord van Raad IBR en advies HREB Goedkeuring overgemaakt advies inzake 'klokkenluiders' Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit Goedkeuring administratief document stagiairs Adviezen commissie kwaliteitstoetsing Aanvaarding van het voorstel van terechtwijzing van 3 leden vanuit de commissie kwaliteitstoetsing voor het …

01/02/2022 Lees verder »

11/01/2022

Aanstelling van een beroepsbeoefenaar (J. De Coster) binnen de cluster kenniscentrum ter versterking van de interne diensten Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit Benoeming van referendarissen Bekrachtiging van het standpunt van het Instituut ten aanzien van het verzoek of er nood is aan een volmacht bij overdracht van dossier n.a.v. de vraag van een assessor …

11/01/2022 Lees verder »