Aanvraag herinschrijving schriftelijke proef praktisch bekwaamheidsexamen

Ik vraag mijn inschrijving voor de schriftelijke proef van het praktisch bekwaamheidsexamen van (fiscaal) accountant in het Nederlands (ik heb reeds deelgenomen aan een eerdere sessie en ik wil de inhoud van mijn evaluatie niet wijzigen).

* Dit nummer kan u vinden in de brief waarin u het resultaat van het laatste examen werd medegedeeld.

Privacyverklaring Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt bovenstaande gegevens om het dossier tot inschrijving op de ledenlijst stagiairs te kunnen onderzoeken en dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR) (art. 62 §1, 2° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019). Deze gegevens (identificatiegegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het inschrijvingsdossier dat vijf jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de maand volgend op de datum van de administratieve inschrijving. Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.