Samenstelling van het Uitvoerend Comité

Bart Van Coile

Voorzitter

Patrick Deleu

Penningmeester

Hein Vandelanotte

Vincent Delvaux

Ondervoorzitter

Didier Bouckaert

Secretaris

Chantal Jadot