Samenstelling van het Uitvoerend Comité

Op dit moment is de samenstelling van het uitvoerend comité nog niet bekend.
We publiceren de samenstelling zo snel mogelijk.