Ik was vroeger stagiair/lid BIBF of stagiair IAB: wat nu?

Ik heb al beroepservaring?

Een bijzonder traject (genaamd de ‘passerelle’) werd uitgestippeld voor de leden van het ITAA die op 30 september 2020 waren ingeschreven op het tableau zoals bijgehouden door het BIBF en dus vandaag accountant of fiscaal accountant zijn. Voor hen heeft de wetgever een heel specifiek examenprogramma uitgedacht, doch ook hier moet er een schriftelijk en mondeling examen worden afgelegd vooraleer ze de eed kunnen afleggen om de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of belastingadviseur te kunnen dragen.

Beroepservaring BIBF


Ook de stagiairs IAB en BIBF zijn overgegaan naar ITAA en volgen de voor hen uitgestippelde wegen:

Stage BIBF naar ITAA


Stage IAB naar ITAA

 

Wie als (fiscaal) accountant de hoedanigheid van gecertificeerd accountant wil verkrijgen, moet zich via het ITAA-portaal melden.