Raadsbeslissingen

Raadsmededeling – 20/12/2019: nieuw ITAA-logo

 
De Raad heeft op 3 december een beslissing genomen in verband met het nieuwe ITAA-logo. Klik hier voor meer info.
 

Raadsmededeling – 6/12/2019: terugblik Forum for the Future

 
De ITAA-Raad deelt mee dat het Instituut heeft deelgenomen aan het congres van het FFF. Powerpoints, foto’s en alle info vind je hier.
 

Raadsbeslissing – 27/09/2019: recente ontwikkelingen

 
Op 3 september 2019 vond een Raad van het ITAA plaats. De belangrijkste beslissingen kun je vinden via deze link.

 

Raadsbeslissing – 9 september 2019: ITAA-organisatie

 
Tijdens de strategische Raad van 9 en 10 september werd een eerste poging gedaan om de structuur van het ITAA uit te tekenen. Hier vindt u er alle info over.

 

Raadsmededeling – 19/08/2019 – Reactie belastingadviseurs en accountants op de Vlaamse formateursnota

 
Het Institute for Tax Advisors and Accountants, kortweg ITAA, heeft een eerste analyse gemaakt van de formateursnota op basis waarvan N-VA de onderhandelingen aangaat met Open VLD en CD&V. Klik hier voor meer info.
 

Raadsmededeling – 26/07/2019: hoever staat het met de ITAA-wetgeving?

 
De wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur voorziet zoals u weet in een nieuwe titel die de leden van het toekomstige ITAA zullen mogen voeren. Alleen is het onduidelijk of de huidige leden die titel al mogen voeren in hun communicatie. Lees meer
 

Raadsbeslissing – 26/07/2019 – Samenstellingen Raad en uitvoerend comité

 
Op 16 juli 2019 is de ITAA-Raad voor de twee keer samengekomen. De samenstellingen van de verschillende organen zijn daarmee afgerond. Klik hier voor meer info.