Raadsbeslissingen

Raadsbeslissing – 15/05/2020 : Definitie Beroepsvereniging.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 31/03/2020 : Project gebouw: De Raad geeft volmacht aan het uitvoerend comité om verdere besprekingen te voeren met het oog op de aankoop van een kantoorgebouw voor het ITAA.

 

 

Raadsbeslissing – 31/03/2020 : AWW norm: De HREB heeft een gunstig advies uitgebracht over de gemeenschappelijke ontwerpnorm, in afwachting van de formele goedkeuring van deze ontwerpnorm voor bedrijfsrevisoren door de federale minister van Economische Zake.

Raadsbeslissing – 31/03/2020 : Coronamaatregelen.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 31/03/2020 : Uitstel van de algemene vergadering voorzien op 25/04/2020.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 03/03/2020 : Bepaling van de datum van de algemene vergadering.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 03/03/2020 : De Raad keurt de jaarrekeningen van 31/12/2019 goed alsook de begroting voor 2020.

 

 

Raadsbeslissing – 03/03/2020 : Inwerkingtreding wet 22/02/2020 algemene vergadering.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : Werkzaamheden rond examenreglement.

 
Op 4 februari werden door de Raad de eerste werkzaamheden rond het examenregelement opgestart. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : Missie en visie van het ITAA.

 
Op 4 februari werd door de Raad de finale versie, waarvan de basis werd gelegd tijdens de strategische raadszitting van september 2020, van de missie en visie van het ITAA goedgekeurd. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : protocol met het IBR.

 
Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : Missie en visie van het ITAA.

 
Op 4 februari werd door de Raad het voorstel van het Uitvoerend Comté tot aanstelling van 4 clusterverantwoordelijken, 1 HR-verantwoordelijke en 1 DPO binnen het personeel goedgekeurd. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : Norm permanente vorming.

 
Het was de wens van de Raad om, in het kader van de fusie, een nieuwe aangepaste norm voor de permanente vorming uit te werken. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 04/02/2020 : publicaties ITAA.

 
Op 4 februari besliste de Raad om een verschillend aantal publicaties voor zijn leden te voorzien. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 07/01/2020 : samenstelling Stagecommissie

 
Op 7 januari bevestigde de Raad de leden van de nieuwe Stagecommissie. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 07/01/2020 : samenstelling Commissie kwaliteitstoetsing

 
Op 7 januari bevestigde de Raad de leden van de nieuwe Commissie kwaliteitstoetsing. Klik hier voor meer info.

 

Raadsbeslissing – 07/01/2020 : criteria erkenning vereniging

 
Op 7 januari werden de criteria om erkend te worden als vereniging die kan deelnemen aan overleg met ITAA binnen de consultatieve commissie vastgelegd. Klik hier voor meer info.

 

Raadsmededeling – 20/12/2019: nieuw ITAA-logo

 
De Raad heeft op 3 december een beslissing genomen in verband met het nieuwe ITAA-logo. Klik hier voor meer info.
 

Raadsmededeling – 6/12/2019: terugblik Forum for the Future

 
De ITAA-Raad deelt mee dat het Instituut heeft deelgenomen aan het congres van het FFF. Powerpoints, foto’s en alle info vind je hier.
 

Raadsbeslissing – 27/09/2019: recente ontwikkelingen

 
Op 3 september 2019 vond een Raad van het ITAA plaats. De belangrijkste beslissingen kun je vinden via deze link.

 

Raadsbeslissing – 9 september 2019: ITAA-organisatie

 
Tijdens de strategische Raad van 9 en 10 september werd een eerste poging gedaan om de structuur van het ITAA uit te tekenen. Hier vindt u er alle info over.

 

Raadsmededeling – 19/08/2019 – Reactie belastingadviseurs en accountants op de Vlaamse formateursnota

 
Het Institute for Tax Advisors and Accountants, kortweg ITAA, heeft een eerste analyse gemaakt van de formateursnota op basis waarvan N-VA de onderhandelingen aangaat met Open VLD en CD&V. Klik hier voor meer info.
 

Raadsmededeling – 26/07/2019: hoever staat het met de ITAA-wetgeving?

 
De wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur voorziet zoals u weet in een nieuwe titel die de leden van het toekomstige ITAA zullen mogen voeren. Alleen is het onduidelijk of de huidige leden die titel al mogen voeren in hun communicatie. Lees meer
 

Raadsbeslissing – 26/07/2019 – Samenstellingen Raad en uitvoerend comité

 
Op 16 juli 2019 is de ITAA-Raad voor de twee keer samengekomen. De samenstellingen van de verschillende organen zijn daarmee afgerond. Klik hier voor meer info.