Raadsbeslissingen

 • Bespreking/analyse resultaten 30.06.2022 en verglijk met budget
 • Goedkeuring samenstelling leden cel BeExcellent
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Beslissing rond de opvolgingsprocedure voor schrapping, intrekking hoedanigheid of weglating van het openbaar register en de mogelijke uitvoering in illegaliteit
 • Goedkeuring administratief document van de stagecommissie
 • Adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing
 • Benoeming van leden binnen de Commissie AWW
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Goedkeuring protocol scholen partnerschap, HOGENT, Ugent & Arteveldehogeschool, ESSF-ICHEC, HEHa-EPHEC-UCLouvain, HEFF-HELDB-EPFC
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Goedkeuring administratief document van de stagecommissie
 • Toevoeging van een aantal ambassadeurs aan de bestaande lijst
 • Adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Goedkeuring uniformiseren AWW-vragen in het kader van AWW-controles en kwaliteitstoetsingen
 • Opleiding Gerechtsdeskundige: goedkeuring reglement, aanstelling stuurgroep en bekrachtiging juryleden
 • Akkoord met oprichting van een werkgroep Corporate Susainability Reporting
 • Goedkeuring administratief document stagiairs
 • Adviezen Commissie Kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Akkoord rond procedure voor hernieuwing erkenning vormingsoperatoren
 • Commissie antiwitwas, voorstel verklaring op eer ‘geen dossiers’
 • Benoeming van nieuwe leden in de Cel fiscaliteit en Accountancy
 • Benoeming van een gebruikerswerkgroep voor eStox
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Goedkeuring van eerste protocolakkoord met Hogeschool (HOGent)
 • Goedkeuring van de organisatie van een groot centraal ITAA-evenement in het najaar van 2022
 • Deelname aan een dag rond de belastingaangifte (PB) in samenwerking met VTM
 • Goedkeuring administratief document stagiairs
 • Benoeming van leden in de cel MIB
 • Benoeming van de leden binnen de werkgroep bekwaamheidsexamen 7-jaar ervaring
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren,
 • Bepaling tarief voor deelname aan seminars van het ITAA voor personen welke het traject 7-jaar ervaring volgen
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Terechtwijzing van twee leden omwille van tekortkoming op vlak van permanente vorming
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren,
 • Goedkeuring administratief document stagiairs
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Goedkeuring van de jaarrekening 2021
 • Goedkeuring van de aanpassing van de waarderingsregels
 • Goedkeuring van de begroting 2022 en akkoord met voorlegging aan de algemene vergadering
 • Goedkeuring van bod voor verkoop gebouw Legrandlaan
 • Bepaling van verloop van de algemene vergadering
 • Goedkeuring van het jaarverslag 2021
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren,
 • Goedkeuring administratief document stagiairs
 • Goedkeuring examenreglement
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Organisatie Algemene vergadering 2022 retroplanning – beslissing hybride organisatie (indien mogelijk)
 • Goedkeuring teksten effectennorm na akkoord van Raad IBR en advies HREB
 • Goedkeuring overgemaakt advies inzake ‘klokkenluiders’
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Goedkeuring administratief document stagiairs
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Aanvaarding van het voorstel van terechtwijzing van 3 leden vanuit de commissie kwaliteitstoetsing voor het niet bevestigen van een datum van de kwaliteitstoetsing
 • Ledenadministratie
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Publicatie van FAQ’s i.v.m. AWW (update)
 • Goedkering protocol tot erkenning commerciële organisaties
 • Aanstelling van een beroepsbeoefenaar (J. De Coster) binnen de cluster kenniscentrum ter versterking van de interne diensten
 • Beslissing tuchtdossiers, juridische dossiers, uitoefening illegaliteit
 • Benoeming van referendarissen
 • Bekrachtiging van het standpunt van het Instituut ten aanzien van het verzoek of er nood is aan een volmacht bij overdracht van dossier n.a.v. de vraag van een assessor
 • Bekrachtiging van het standpunt van het Instituut ten aanzien van de samenwerking van beroepsbeoefenaars en buitelandse onderaannemers (specifiek Marokko)
 • Goedkeuring van de klachtenprocedure welke zal toegelicht worden via de website van het Instituut en het bijhorende (online) klachtenformulier
 • Goedkeuring teksten KMO-norm
 • Goedkeuring van het voorstel van examenreglement
 • Adviezen commissie kwaliteitstoetsing
 • Bevestiging van terechtwijzing van 3 leden vanuit de commissie kwalitetistoetsing en terechtwijzing van 4 nieuwe leden in ditzelfde kader
 • Ledenadministratie
 • Publicatie van FAQ’s i.v.m. permanente vorming-tool
 • Erkenning vormingsactiviteiten, vormingsoperatoren, …
 • Benoeming van een lid als technisch adviseur binnen de cel ontwikkeling kwaliteitstoetsing + beslissing om een oproep tot kandidaatstelling te richten aan de leden om deze cel te vervoegen