Raadsbeslissingen

 • Aanstelling van een interieurarchitect voor de nieuwe gebouwen alsook een advocaat voor het aankoopcontract, nadat de medekoper zijn goedkeuring heeft gegeven.
 • NBB Balanscentrale zocht voor zijn softwarepakket Sofitsta testers. Een aantal raadsleden, zowel van ITAA als IBR zullen deze taak op zich nemen.
 • Goedkeuring van eindoordelen kwaliteitstoetsing zoals voorgesteld door de commissie kwaliteitstoetsing zowel voor de periodieke toetsingen als administratieve vervolgtoetsingen.
 • Goedkeuring administratief document ledenadministratie
 • Goedkeuring van voorstellen stagedocument.
 • De voorstellen, uitgewerkt door de juridische dienst, in het kader van lopende juridische dossiers, werden door de Raad goedgekeurd.

 • Gebouw – mandaat verleent door de Raad i.v.m. de financiële verbintenis voor gebouw
 • Gouvernance regels goedgekeurd.
 • De voorstellen, uitgewerkt door de juridische dienst, in het kader van lopende juridische dossiers, werden door de Raad goedgekeurd.
 • Goedkeuring, mits doorvoeren van enige kleine aanpassingen, van de procedure voor administratieve kosten en boetes AWW
 • Benoeming van nieuwe referendaris en griffier
 • Benoeming Ch. Cloquet als adviseur binnen CFE
 • Goedkeuring van eindoordelen kwaliteitstoetsing zoals voorgesteld door de commissie kwaliteitstoetsing zowel voor de periodieke toetsingen als administratieve vervolgtoetsingen.
 • Goedkeuring administratief document ledenadministratie
 • Goedkeuring van de definitie erelid ITAA
 • Akkoord met voorstel tot opzetten van interne procedure voor ‘klokkenluider’
 • Akkoord met oprichting van een taskforce permanente vorming en de hierbij horende oproep welke tot de leden gericht zal worden
 • Goedkeuring van de voorstellen van de stagecommissie.