Ontvangst inzending klachtenformulier

Het formulier is succesvol gestuurd naar het Instituut.
Voor vragen kan u terecht bij jur@itaa.be.

Controleer ook uw mailbox. U heeft, vanuit ITAA | NOREPLY,  een kopie van de ingezonden gegevens ontvangen.

Privacy disclaimer
Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt onderstaande gegevens om de vacature te kunnen verwerken en publiceren; dit op grondslag toestemming (art. 6.1.a GDPR). Deze gegevens (identificatiegegevens, professionele gegevens …) maken deel uit van de vacature dat 60 kalenderdagen bewaard wordt, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van publicatie.

Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.