Ledenbijdragen, andere rechten en procedurekosten

Elk jaar legt de algemene vergadering de ledenbijdragen vast. Elk lid of stagiair van het Instituut (natuurlijke persoon of rechtspersoon), alsook de personen ingeschreven op de aparte lijst van fiscale dienstverleners, zal deze ledenbijdragen betalen. Tevens worden de dossierkosten en andere (procedure)kosten goedgekeurd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering van 22 april 2023 heeft de volgende bijdragen/kosten en rechten goedgekeurd.

Ledenbijdragen - Natuurlijke personen

(Gecertificeerde) leden

Externen gecertificeerd accountant of belastingadviseur (*)
Externen (fiscaal) accountant (*)
Internen gecertificeerd accountant of belastingadviseur
Internen (fiscaal) accountant

€ 642,00
€ 484,00
€ 484,00
€ 488,00

Stagiairs

Stagiairs gecertificeerd accountant of belastingadviseur (=< 5jaar)
Stagiairs gecertificeerd accountant of belastingadviseur (> 5jaar)
Stagiairs (fiscaal) accountant (=< 3jaar)
Stagiairs (fiscaal) accountant (> 3jaar)

€ 239,00
€ 484,00
€ 239,00
€ 484,00

Ereleden

Ereleden

€ 83,00

Ledenbijdragen - Rechtspersonen

Vennootschappen

Vennootschap gecertificeerd accountant of belastingadviseur
Vennootschappen (fiscaal) accountant 

€ 560,00
€ 239,00

Aanvaardingsrechten en andere rechten

Aanvaardingsrechten vennootschappen ITAA
Aanvaardingsrechten dossiers stagiairs (inbegrepen 1 reservatie pc)
Aanvaardingsrechten dossiers 7 jaar/passerelle
Reservatierecht PC
Aanvaardingsrechten vormingsoperatoren
Aanvaardingsrechten vormingsactiviteiten

€ 297,00
€ 239,00
€ 297,00
€ 59,00
€ 332,00
€ 111,00

Procedurekosten en administratieve vergoedingen

De tuchtprocedure is een procedure die, afhankelijk van de complexiteit van een dossier, veel geld kan kosten. Om te voorkomen dat niet alle leden de kosten van deze procedure moeten dragen ten koste van enkelingen, werd door de Raad van het Instituut voorgesteld dat al wie verwezen wordt naar de tuchtorganen dient tussen te komen in deze kosten en dit naargelang het aantal tenlasteleggingen.
De aangerekende kosten dekken alle kosten die verbonden zijn aan dit dossier, gaande van het onderzoek, de voorbereidingen, de hoorzittingen, tot de beraadslaging en motivering. Daarnaast werden door de algemene vergadering de administratieve kosten goedgekeurd die betrekking hebben op herinneringen en aanmaningen die het Instituut dient te versturen en die losstaan van een tuchtprocedure.

Procedurekosten bij Tuchtcommissie

1 tenlastelegging
2 tenlasteleggingen
3 tenlasteleggingen
4 tenlasteleggingen

€ 990,00
€ 1.320,00
€ 1.650,00
€ 1.980,00

Procedurekosten bij Commissie van beroep

Maximaal 2 tenlasteleggingen
Per extra tenlasteleggingen

€ 880,00
€ 440,00

Forfaitaire administratieve kosten (herinnerings- en aanmaningskosten**)

1ste herinnering
2de herinnering
3de herinnering
4de herinnering

€ 00,00
€ 38,00
€ 55,00
€ 110,00

Forfaitaire administratieve kosten in geval van vervolgtoetsing

Vervolgtoetsing zonder verplaatsing van toetser
Vervolgtoetsing met verplaatsing van toetser
– voor het kantoor en het extern lid
– voor elk extern lid boven op het eerste lid

€ 176,00

€ 847,00
€ 176,00

(*) CFI-bijdrage niet inbegrepen = € 20,27
(**) Excl. kosten deurwaarder