Validatie door de stagemeester
Aanvraag tot deelname aan het schriftelijke proef van het praktisch bekwaamheidsexamen - (fiscaal) accountant

Ik valideer de aanvraag van mijn stagiair tot deelname aan de schriftelijke proef van het praktisch bekwaamheidsexamen voor (fiscaal) accountant.
Mijn gegevens als stagemeester
De gegevens van mijn stagiair
Onder mijn begeleiding meen ik dat deze stagiair in de hierna opgesomde vakdomeinen/examenmateries een beroepscompetentie en ervaring heeft verworven – ik evalueer elke hierna opgesomde materie:

Privacyverklaring

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt bovenstaande gegevens om het dossier tot inschrijving op de ledenlijst stagiairs te kunnen onderzoeken en dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR) (art. 62 §1, 2° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019). Deze gegevens (identificatiegegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het inschrijvingsdossier dat vijf jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de maand volgend op de datum van de administratieve inschrijving.
Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.