Deontologie

Inleiding

De accountants en belastingadviseurs moeten een strenge deontologie naleven en hun vakbekwaamheid continu op peil houden. Zo moeten zij onafhankelijk en integer zijn en het beroepsgeheim respecteren. Ze staan onder toezicht van het ITAA en moeten zich verantwoorden voor tuchtrechtbanken als ze deze regels niet naleven.

Zie deontologie IAB en BIBF

Hoe kunnen we deze website verbeteren?

Beantwoord onderstaande vragen en help ons een betere site voor u te maken.