Deontologie

De accountants en belastingadviseurs moeten een strenge deontologie naleven en hun vakbekwaamheid continu op peil houden. Zo moeten zij onafhankelijk en integer zijn en het beroepsgeheim respecteren. Ze staan onder toezicht van het ITAA en moeten zich verantwoorden voor tuchtrechtbanken als ze deze regels niet naleven.