Contactpunt Klokkenluider

Ik wens het volgende te melden:

1. een klacht over een ITAA-lid (deontologische inbreuk)

Ja: Ga naar Beroepstucht van het ITAA – Institute for Tax Advisors and Accountants

Nee: Ga naar de volgende stap


2. een inbreuk door een ITAA-lid op de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld van 18/09/2017

Ga naar de volgende stap


3. een persoon/vennootschap die geen ITAA-lid is, voert als zelfstandige of als vennootschap boekhoudactiviteiten voor cliënten.

Stuur een mail naar jur@itaa.be


4. Ik heb een andere vraag

Stuur een mail naar servicedesk@itaa.be

1. Ik ben een ITAA-lid beroepsbeoefenaar

Ik wens een melding te doen aangaande een verrichting (van een cliënt of van het kantoor)

U dient via de AMLCO van uw kantoor te melden aan de CFI of rechtstreeks een melding te doen bij de CFI (Cel voor Financiële informatieverwerking).
Ga naar het meldingsformulier.

Ik wens een melding te doen aangaande de procedures binnen het kantoor

U dient via de AMLCO van uw kantoor te melden of gebruik te maken van het interne meldingskanaal van uw kantoor.
Desnoods kan u ook een melding doen bij het ITAA.
Ga daarvoor naar het ITAA klokkenluidersmeldingsformulier.

2. Ik ben een intern ITAA-lid of een kantoormedewerker

U dient via de AMLCO van uw kantoor te melden of gebruik te maken van het interne meldingskanaal van uw kantoor.
Indien echter uw anonimiteit in het gedrang dreigt te komen wegens het ontbreken van een intern anoniem meldingskanaal, kan u bij het ITAA melden.
Ga daarvoor naar het ITAA klokkenluidersmeldingsformulier.

3. Ik ben noch een ITAA-lid noch een intern ITAA-lid noch een medewerker van een ITAA-kantoor en wens een melding te doen over een ITAA-lid/ITAA-kantoor