ITAA-kantoor zoekt overnemer

Privacy disclaimer

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt onderstaande gegevens om de vacature te kunnen verwerken en publiceren; dit op grondslag toestemming (art. 6.1.a GDPR). Deze gegevens (identificatiegegevens, professionele gegevens, financiële bijzonderheden) maken deel uit van de vacature dat 60 kalenderdagen bewaard wordt, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van publicatie.

Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.

Gegevens kantoor

Indien u anoniem wenst te blijven, tik dan een / in.
Dit is het emailadres van de persoon dat ITAA kan contacteren ivm de verwerking van de vacature.

Gegevens overname

Geef hier de nodige informatie zodat een geïnteresseerde u kan contacteren.