AANVRAAGFORMULIER TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET OPENBAAR REGISTER VAN ZELFSTANDIGE BEROEPSBEOEFENAAR NAAR INTERN LID

Persoonlijke gegevens

Volgende stukken moeten mede ingediend worden:

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt onderstaande gegevens om het dossier tot wijziging van de inschrijving in het openbaar register te kunnen onderzoeken en verwerken; dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR) (art. 62 §1, 3° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019). Deze gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens) maken deel uit van het ledendossier dat 10 jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de dag van uitschrijving.

De stukken die mede worden ingediend bij dit dossier (bewijs van tewerkstelling in dienstverband, uittreksel strafregister) worden 6 maanden bewaard, te rekenen vanaf de dag van indiening van het dossier tot wijzing van de inschrijving in het openbaar register.

Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.