Job applications

Het ITAA helpt graag Oekraïense accountants – lid zijn van UFPAA (ФПБАУ) – die vanwege de crisissituatie uit hun land zijn gevlucht naar België en hier graag tijdelijk hun beroep willen uitoefenen.

L’ITAA aimerait aider les experts-comptables ukrainiens – membres de l’UFPAA (ФПБАУ) – qui ont fui leur pays en raison de la situation de crise pour se rendre en Belgique et qui souhaitent y exercer temporairement leur profession.