Corona-virus: uitstel van ITAA-activiteiten

Rekening houdend met de recente ontwikkelingen en de aanbevelingen van de overheid inzake het Corona-virus, heeft het uitvoerend comité van het Instituut beslist om al haar activiteiten uit te stellen.

Met activiteiten wordt meer in concreto bedoeld : al onze seminaries en opleidingssessies welke door het Instituut georganiseerd worden en dit zowel op de zetel van het Instituut als op externe locaties.

Deze opschortingsperiode zal aangehouden worden conform de communicatie van de FOD Volksgezondheid.

Indien de activiteiten hervat worden, zullen wij u hierover opnieuw berichten.

Dank voor uw begrip