Tuchtbeslissingen

Commission de discipline

Chambre francophone

Samenvatting van de gepubliceerde tuchtbeslissingen op de website van het ITAA in toepassing van
artikel 93 §1 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

Beslissingen van 2/09/2021

De beslissing van 2 september 2021 heeft aan X en diens werkvennootschap bij verstek een schorsing opgelegd van twee maanden en dit wegens het nalaten om aan verschillende cliënten de boekhoudkundige documenten over te dragen.

Er werd gemotiveerd dat dergelijke retentie schadelijke gevolgen kan hebben voor de cliënten en dat de afwezigheid van enige reactie gedurende de hele duurtijd van de inbreuk getuigen van een gebrek aan belangstelling aan de deontologische verplichtingen.

-/-

De beslissing van 2 september 2021 legt aan X een schorsing op van 8 dagen omdat deze erkende niet alle documenten, eigendom van zijn cliënt alsook deze die kaderen binnen de wederzijds hulp en hoffelijkheid, te hebben overgedragen.

De beslissing stelt ook vast dat hij heeft nagelaten om binnen de vereiste termijn de BTW- aangiftes en aangifte vennootschapsbelasting in te dienen.

Deze tekortkomingen hebben schadelijke gevolgen zowel voor zijn cliënt (boetes wegen het niet indienen van de BTW- aangifte) als voor het imago van het beroep.