Steun aan ITAA-leden getroffen door het noodweer

Het ITAA werd door verschillende leden gecontacteerd die hun activiteiten moeilijk tot onmogelijk kunnen voortzetten omdat ze door het noodweer geteisterd werden. We zijn er wel vrijwel zeker van dat vele getroffen leden andere prioriteiten hadden en het ITAA nog niet hebben gecontacteerd en naar steun gevraagd.
De Raadsleden van het Instituut, alsook de directie en het personeel willen hun steun betuigen aan de leden (en hun klanten) in de getroffen gebieden.

Getroffen door het noodweer?
Leden getroffen door het noodweer mogen zich kenbaar maken via onderstaand formulier en aanduiden of ze steun nodig hebben.

Steun aanbieden

Veel leden en verenigingen hebben de laatste dagen spontaan hulp aangeboden aan confraters: het ITAA wenst deze hartelijk te danken voor hun acties!
Uit het feedback die we via de getroffen leden krijgen merken we dat de meeste getroffen leden vooral nood hebben aan

  • (IT) materiaal om opnieuw aan de slag te kunnen gaan
  • Kantoormeubilair
  • Steun in accountancy/fiscaliteit door extra werkdruk/minder beschikbare medewerkers

Daarom stelt het ITAA voor om het steunaanbod te centraliseren en leden in nood in contact te brengen met potentieel aanbod van confraters.
Leden die steun kunnen aanbieden mogen zich via dit formulier kenbaar maken.

Het ITAA onderzoekt of er tevens materiaal van het ITAA beschikbaar kan gesteld worden aan getroffen leden.

Deadlines en interacties met de FOD

Het ITAA is in contact met de FOD en zal de leden in nood die zich hebben gemeld ook opvolgen en mee helpen de gevolgen van het noodweer in de interactie met de FOD Financiën tot 0 te houden.

Mochten er moeilijkheden zijn bij het bekomen van individueel uitstel of toch boetes worden opgelegd neem dan contact op met de servicedesk via servicedesk@itaa.be.
Ter herrinering de recente communicaties van de FOD: