Normen en aanbevelingen

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het KB ter uitvoering van de wet van 17 maart 2019.
In afwachting van de publicatie daarvan in het Belgisch Staatsblad verwijzen wij naar de normen en aanbevelingen op de respectieve websites van het IAB en het BIBF.