Rekenhof zoekt naar Overige

Gegevens kantoor

Naam kantoor

Rekenhof
BE0850038120

Adres gegevens

Regentschapsstraat
Brussel 1000
Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Gegevens vacature

Functietitel

Overige

Specifieer functietitel

Financieel auditor

Datum indiensttreding

voorjaar 2023

Functiebeschrijving

Bedrijfsinformatie

Het Rekenhof is een onafhankelijke instelling die voor rekening van de wetgevende macht belast is met de externe controle van de ontvangsten en de uitgaven van de regeringen.

Het streeft naar de verbetering van de functionering van de overheden door zijn controles van de administratieve overheden en door zijn evaluatie van de uitvoering van het overheidsbeleid en van de bereikte resultaten.


Functieomschrijving

Het Rekenhof wenst 8 auditors aan te werven voor volgende opdrachten:

• Financiële controle van de rekeningen van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de openbare instellingen die ervan afhangen, en de provincies: getrouw beeld van de financiële toestand en de activiteiten, wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen, organisatiebeheersing bij de gecontroleerde instellingen of besturen;
• Interne rapportering en formulering van vaststellingen, conclusies en aanbevelingen ten behoeve van de bevoegde minister en het parlement;
• Toelichting van de rapporten van het Rekenhof voor het parlement.

Profielbeschrijving

a. houder zijn van een een master/licentiaatsdiploma uit het studiegebied “economische en toegepaste economische wetenschappen” of “handelswetenschappen en bedrijfskunde”;

b. ten minste 2 jaar relevante ervaring in financiële audit of accountancy hebben opgedaan in een bedrijfsrevisorenkantoor, een audit- of consultingbureau, een interne auditafdeling of een financieel departement uit de privé- of de overheidssector;

Contacteer ons via

Bijkomende info: Guy Robbeets, HR&O, robbeetsg@ccrek.be, tel 02 551 87 65

Stuur CV en motivatie naar

Meer informatie (met o.a. de selectieprocedure) is beschikbaar op de website van het Rekenhof www.rekenhof.be, rubriek Vacatures, waar u ook het inschrijvingsformulier vindt. Via mail te versturen naar vacatures @ccrek.be.
Uiterste inschrijvingsdatum : 20 oktober 2022 (datum e-mail).