/ zoekt naar overnemer

Kantoor gegevens

Naam kantoor

/

Antwerpen

Gegevens overname

Geschatte omzet

240.000 €

Beschrijving voorwarden

Gezien mijn leeftijd wens ik een belangrijk deel van mijn cliënteel over te dragen. De activiteit van ons cliënteel bestaat vooral uit dienstverstrekking. Wegens het wegvallen van personeel zie ik dit liefst op korte termijn. Veel is mogelijk, alles bespreekbaar.

Contacteer ons via

U kan mij contacteren via voorstel2023@gmail.com