AANVRAAG TOT INSCHRIJVING IN HET OPENBAAR REGISTER ALS FISCAAL DIENSTVERLENER - ART 30 § 2 Wet 17 maart 2019

Ik vraag mijn inschrijving in het openbaar register:

Gelieve de 11 cijfers na elkaar te plaatsen zonder spaties, punten of streepjes.

Professionele gegevens*

Ik voeg bij deze aanvraag:
Click or drag a file to this area to upload.
Upload hier het nodige document. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.


Click or drag a file to this area to upload.
Upload hier het nodige document. Volgende bestandsformaten zijn mogelijk: doc, docx, pdf of jpg. Maximum 2 Mb per bestand.


Na ontvangst van uw inschrijving zal u per mail een uitnodiging ontvangen tot betaling van de dossierkosten (250,00€).

Het ITAA (Instituut van Tax Advisors en Accountants) verzamelt bovenstaande gegevens om het dossier tot inschrijving op de ledenlijst stagiairs te kunnen onderzoeken en dit op grondslag wettelijke verplichting (art. 6.1.c GDPR) (art. 61 §1, 2° van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur – 17/03/2019). Deze gegevens (identificatiegegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het inschrijvingsdossier dat vijf jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de maand volgend op de datum van de administratieve inschrijving.
Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via privacy@itaa.be.

Hoe kunnen we deze website verbeteren?

Beantwoord onderstaande vragen en help ons een betere site voor u te maken.