Carrièremogelijkheden

 

De (intern) gecertificeerde accountant is de bevoorrechte raadgever van de zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepsbeoefenaars en beoefent aldus een beroep rijk aan menselijke en professionele contacten.

Hij of zij werkt samen met andere vrije beroepen, de financiële- en verzekeringswereld en zal ook regelmatig contact hebben met lokale, regionale en federale administraties.

Traject

 
Om de hoedanigheid van (intern) gecertificeerde accountant te verkrijgen, moet men houder zijn van een bij wet erkend diploma en de drie jaar durende stage bij het Instituut met succes doorlopen. De inschrijvingsprocedure is heel eenvoudig. Klik hier voor het volledig traject.
 

Stage

 
Tijdens de stage maakt de stagiair kennis met alle facetten van het beroep en de deontologie. Onder begeleiding van een stagemeester wordt hij of zij gevormd tot een volwaardige (intern) gecertificeerde accountant. Na deze stage is de stagiair houder van de hoedanigheid van (intern) gecertificeerde accountant.

Zie deontologie IAB en BIBF

Deontologie

Inleiding

De accountants en belastingadviseurs moeten een strenge deontologie naleven en hun vakbekwaamheid continu op peil houden. Zo moeten zij onafhankelijk en integer zijn en het beroepsgeheim respecteren. Zij staan onder toezicht van het ITAA en moeten zich verantwoorden voor tuchtrechtbanken als ze deze regels niet naleven.

 

Opdrachten

De taken van het ITAA zijn heel divers. In de eerste plaats behartigt het Instituut de belangen van zijn leden en stagiairs.

De beroepen van accountant en belastingadviseur zijn wettelijk gereglementeerd. Dat betekent dat al wie het beroep wil uitoefenen, moet worden ingeschreven in het openbaar register. Het ITAA heeft als taak om dat register te beheren en toe te zien op de toegang tot het beroep door regelmatig toelatingsexamens en bekwaamheidsexamens te organiseren. Tussen beide examens door, volgt het ITAA ook het traject van elk stagiair-accountant of stagiair-belastingadviseur op.

Wettelijk gereglementeerde vrije beroepen hanteren strikte deontologische regels die belangrijk zijn met het oog hun maatschappelijke rol. Het ITAA ziet toe op de correcte naleving van deze regels door zijn leden en op de opvolging van de permanente vorming. Tot slot vaardigt het ITAA een aantal normen en aanbevelingen uit met het oog op de correcte beroepsuitoefening. De toepassing hiervan wordt, net als de toepassing van de deontologische regels, getoetst aan de hand van een kwaliteitstoetsing.


Belangrijk contactpunt

Het ITAA wil het belangrijkste contactpunt worden voor de ondernemers, studenten, docenten, andere vrije beroepers, socio-economische partners en de politici.

Het ITAA vertegenwoordigt meer dan 16.000 leden en stagiairs. Bovendien werken nog eens meer dan 20.000 bedienden via erkende kantoren binnen de accountancysector. Al deze werknemers werken direct of indirect voor meer dan 860.000 Belgische ondernemingen, waarvan het allergrootste deel kmo’s. Daarmee speelt het ITAA een niet te onderschatten rol voor de Belgische economie, maar ook op Europees en extra-Europees vlak.

 

Zie deontologie IAB en BIBF

Weldra beschikbaar …