Raadsbeslissingen 2020

01/12/2020

Goedkeuring van eindoordelen kwaliteitstoetsing zoals voorgesteld door de commissie kwaliteitstoetsing - de voorstellen van eindoordelen voor periodieke toetsingen, uitgewerkt en voorgelegd door de Commissie kwaliteitstoetsing worden door de Raad goedgekeurd. Er werd een kandidatuur ontvangen van een lid als (Franstalig) toetser. Deze kandidatuur werd, na analyse van de Commissie kwaliteitstoetsing, door de Raad aanvaard. Het …

01/12/2020 Lees verder »

27/10/2020

Brochure over inwerkingtreding van het Instituut: een brochure werd ter beschikking gesteld op de website voor alle leden & stagiairs maar ook voor derden (link : https://www.itaa.be/nl/inwerkingtreding-itaa/) Wijziging data roadshows: deze roadshows werden voorzien eind 2020 - begin 2021 - mededeling dat deze met 1 jaaruitgesteld zullen worden cfr. berichtgeving: https://blog.be.accountants/nl/article/roadshows-zijn-uitgesteld/9777?lng=nl Raadszittingen voor 2021 vastgelegd …

27/10/2020 Lees verder »

06/10/2020

De raadsleden keuren de aangepaste waarderingsregels, welke door de penningmeester voorgelegd worden, goed. Een procedure voor debiteurenbeheer wordt goedgekeurd door de Raad. Deze procedure werd in lijn met de beslissingen van de algemene vergadering van 05/09/2020 uitgewerkt. De leden welke hun ledenbijdrage nog niet voldaan hebben zullen dan ook aangeschreven worden. In lijn met de …

06/10/2020 Lees verder »

07/01/2020

Samenstelling Stagecommissie Op 7 januari bevestigde de Raad de leden van de nieuwe Stagecommissie. Klik hier voor meer info. Samenstelling Commissie kwaliteitstoetsing Op 7 januari bevestigde de Raad de leden van de nieuwe Commissie kwaliteitstoetsing. Klik hier voor meer info. Criteria erkenning vereniging Op 7 januari werden de criteria om erkend te worden als vereniging die kan deelnemen aan …

07/01/2020 Lees verder »

04/02/2020

Werkzaamheden rond examenreglement. Op 4 februari werden door de Raad de eerste werkzaamheden rond het examenregelement opgestart. Klik hier voor meer info. Missie en visie van het ITAA. Op 4 februari werd door de Raad de finale versie, waarvan de basis werd gelegd tijdens de strategische raadszitting van september 2020, van de missie en visie van het …

04/02/2020 Lees verder »

03/03/2020

Bepaling van de datum van de algemene vergadering. Klik hier voor meer info. De Raad keurt de jaarrekeningen van 31/12/2019 goed alsook de begroting voor 2020. Inwerkingtreding wet 22/02/2020 algemene vergadering. Klik hier voor meer info.

31/03/2020

Project gebouw: De Raad geeft volmacht aan het uitvoerend comité om verdere besprekingen te voeren met het oog op de aankoop van een kantoorgebouw voor het ITAA. AWW norm: De HREB heeft een gunstig advies uitgebracht over de gemeenschappelijke ontwerpnorm, in afwachting van de formele goedkeuring van deze ontwerpnorm voor bedrijfsrevisoren door de federale minister …

31/03/2020 Lees verder »

05/05/2020

Het ITAA werkt samen met de ERMG-Werkgroep 6 voor onder andere het carryback-principe, de belastingkrediet, de investeringsreserve, de afschaffing of sterke vermindering van toeslagen voor belastingaanslagen, de achtergestelde leningen, enz. Zie ook eerder: https://blog.be.accountants/nl/article/coronacrisis-itaa-neemt-actief-deel-aan-federale-economische-taskforce/7373 De Raad stelt alles in het werk om het personeel van het ITAA op een veilige wijze terug naar de kantoren te …

05/05/2020 Lees verder »

02/06/2020

Op voorstel van de Cluster kwaliteit en beroep worden de leden van de Cel ontwikkeling kwaliteitstoetsing in hun functie bekrachtigt. De invulling door het personeel van ITAA binnen de nieuwe structuur wordt definitief voorgelegd aan de Raad.

07/07/2020

Gezien de aanblijvende richtlijnen inzake Covid-19 beslist de Raad om de algemene vergadering, die uitzonderlijk uitgesteld werd tot 5 september 2020, volledig digitaal te laten doorgaan. In het kader van het beleid van de Raad ‘dichter bij het lid staan’ wordt er beslist om een oproep te richten aan leden welke mogelijke politieke connecties hebben …

07/07/2020 Lees verder »